Komende week worden de esdoorns op de berm aan de Campiniastraat in Merksem gerooid. De bomen zijn aangetast door de roetschorsschimmel die ademhalingsproblemen of allergische reacties kan uitlokken. De esdoorns worden met de nodige voorzorgsmaatregelen geveld tot op de wortel. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid tijdens deze werken.
 
De esdoorns op de berm aan de Campiniastraat zijn aangetast door de roetschorsschimmel. Deze boomschimmel is afkomstig uit Noord-Amerika en wordt sinds kort ook in Europa teruggevonden bij verzwakte bomen. Grote hoeveelheden sporen die hiervan afkomstig zijn, kunnen bij mensen die gevoelig zijn voor longproblemen zorgen voor ademhalingsmoeilijkheden of allergische reacties.
 
Daarom worden deze bomen komende week op professionele wijze geveld tot op de wortel. Schepen voor groen Fons Duchateau: “De werken duren ongeveer één week. Hiervoor zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de werknemers en bewoners te garanderen. U dient als bewoner zelf geen maatregelen te nemen. Na de werken kunnen de bomen terug opschieten zodat er weer een groene berm groeit.”
 
De bomen worden nog voor de zomer geveld zodat de aanwezige schimmelsporen nog niet actief zijn. Het vellen van de bomen gebeurt op een regendag of onder waterbeneveling. Zo komen er geen sporen vrij. De stammen worden samen met het kroonhout in afgedekte containers afgevoerd voor vernietiging.