Hoe maak je effectieve lessen? Dat is de kernvraag van het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ dat 10 september verschijnt bij Ten Brink. Het boek verbindt de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leren en instructie met de praktijk van het lesgeven in België en Nederland.
Zes Belgische en Nederlandse auteurs met ervaring in onderwijspraktijk en -onderzoek beschrijven 12 basisprincipes die nodig zijn om effectieve lessen te geven. Het boek is bedoeld voor leraren, toekomstige leraren, lerarenopleiders en iedereen die in onderwijs – en in het bijzonder in evidence informed instructie – geïnteresseerd is.
 
OESO-topman Dirk Van Damme kon het boek inkijken en is alvast laaiend enthousiast: “Wijze lessen slaagt er als geen ander in de relevante wetenschappelijke kennis direct te vertalen naar bruikbare bouwstenen voor effectief lesgeven.”
 
Tegelijk met het boek verschijnt ook de bijhorende website: www.wijzelessen.nu. Daar zal het boek gratis te downloaden zijn en zal ondersteunend beeld- en videomateriaal te vinden zijn dat verduidelijkt hoe effectief leraren aan de slag gaan met de beschreven instructieprincipes. 
 
Tim Surma (co-auteur, Thomas More): “Voorbeelden van bouwstenen zijn  ‘Activeer relevante voorkennis’, ‘Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie’, ‘Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie’ en ‘Leer je leerlingen effectief leren’. Per bouwsteen bespreken we hoe leraren die concreet kunnen vertalen naar de klaspraktijk. We duiden de wetenschappelijke achtergrond bij het principe en geven een aantal voorbeelden, recht uit de klas.”
 
Kristel Vanhoyweghen (co-auteur, Karel de Grote Hogeschool): “Dit boek gaat uitdrukkelijk niet over het maken van een lesvoorbereiding, over klasmanagement, over administratie … Het gaat wél over de kern van ons vak: het lesgeven. Het kan als ondersteuning dienen, als basisboekje voor het plannen van je eerste lessen in de lerarenopleiding, of als handige gids die je er af en toe aan herinnert dat goede instructie een aantal basics bevat. Op KdG gaan de toekomstige leraren er vanaf dit academiejaar alvast mee aan de slag.”
 
De 12 principes voor effectieve instructie zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. “Lerareneffectiviteitsstudies hebben het gedrag van de meest effectieve leraren in kaart gebracht. En onderzoek in beide velden heeft tot belangrijke inzichten geleid in hoe mensen dingen leren, onthouden, vergeten en toepassen”, aldus Kristel Vanhoyweghen.
 
Tijdens de gratis boekvoorstelling op woensdag 11 september om 15 uur bespreken de auteurs de 12 bouwstenen en hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk.
 
Daniel Muijs, adjunct-directeur onderzoek en evaluatie aan Ofsted (UK) maakt deel uit van het team en zal spreken op de boekvoorstelling. Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) is de afdeling van de Britse overheid die verantwoordelijk is voor het inspecteren van onderwijsinstellingen. 
 
Waar?
Campus Zuid
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen