Gentenaar Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de rationele islam, een moderne islam die de westerse democratische regels en waarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam en als coördinator van het Netwerk Islamexperten
dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongerenin Vlaanderen tegengaat.
In zijn nieuw boek Is dit nu de Islam? vertelt hij hoe de Koran echt moet worden gelezen en begrepen: niet letterlijk maar wel in zijn historische context. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. En hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, where east meets west.
Samira Azabar (sociologe en educatief medewerkerster bij Motief vzw) is gastvrouw van deze avond. We ronden de avond af met vragen uit het publiek.
ZITTEND
GRATIS (WEL RESERVEREN)
Aanvang om 20u30

www.deroma.be