Regionaal Landschap Rivierenland breidt haar werkingsgebied uit met acht Antwerpse Zuidrandgemeenten: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Als welkomstgeschenk krijgen Boechout en de andere gemeenten een solitaire toekomstboom cadeau. Er werd gekozen voor een lindenboom, symbool voor trouw en bescherming.

Solitaire bomen waren vroeger herkenningspunten in het landschap. Ze werden geplant bij speciale gebeurtenissen of om grenzen aan te duiden. Daardoor konden deze bomen makkelijk honderd jaar oud worden.

“Samen met het Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeenten planten we deze bomen dan ook op plaatsen waar ze ongestoord mogen groeien. We kiezen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn en symbool staan voor trouw en bescherming. De provincie is immers al jaren actief in de regio met projecten rond natuur, landschap en open ruimte. Gemiddeld gezien bestaat wel 60% van deze eerder stedelijke regio uit open ruimte, in Boechout is dat zelfs iets meer. Wij zijn dan ook erg verheugd met het engagement van deze acht besturen en Regionaal Landschap Rivierenland, zo zetten we samen in op kwalitatieve landschappen en open ruimte”, verduidelijkt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu.

De provincie Antwerpen ondersteunt de Regionale Landschappen financieel en inhoudelijk voor hun werking rond landschapskwaliteit. De provincie voorziet aanvullend op de huidige subsidies nog 160.000 euro financiële ondersteuning voor Regionaal Landschap Rivierenland. Zo wordt een dynamische, inhoudelijke werking in de toetredende gemeenten gegarandeerd.

“Deze toetreding tot het Regionaal Landschap is ook een belangrijke versterking van het Gebiedsprogramma Zuidrand, waarin we ons buigen over de thema’s open ruimte, landschapskwaliteit en landschapsbeleving. Naast het Regionaal Landschap en het openruimteproject is ook de streekvereniging Zuidrand actief met betrekking tot erfgoed, cultuur en toerisme. Kortom, de gemeentes krijgen nu een totale ondersteuning om het landschap te verbeteren, trage wegen aan te leggen, vergroening van speelplaatsen te realiseren, te werken aan hun biodiversiteit, erfgoed, …”, licht gedeputeerde Luk Lemmens toe, bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand.

Regionaal Landschap Rivierenland en gemeente Boechout blikken vooruit

“We kijken er vanuit het Regionaal Landschap Rivierenland naar uit om samen met burgers, verenigingen en lokale besturen concrete projecten uit te werken rond natuur, landschap en open ruimte. Denk aan wandel- en fietstrajecten, speelnatuur, of de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden”, besluit Ankatrien Boulanger, coördinator van Rivierenland.

“De symbolische spadesteek van deze lindenboom is het startsignaal voor een veelbelovende samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland. Aangezien de natuur niet stopt aan de gemeentegrens hebben we elkaar nodig als we de groen-blauwe netwerken duurzaam willen versterken. Vanuit een vogelperspectief bekijken we de regio en dalen we neer tot op buurtniveau waar elke inwoner beleefbare natuur kan vinden”, zegt Kris Swaegers, Schepen voor o.a. ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid en klimaat.

De Kelten vereerden de linde. Freya, de godin van de liefde, zou erin wonen en omringende huizen beschermen. Onder de boom vonden ook huwelijken plaats. Dat de bladeren hartvormig zijn, is wellicht geen toeval. In de middeleeuwen kwamen bestuursleden van het dorp samen onder de linde om te vergaderen en recht te spreken. Later werd hij na oorlogen ook aangeplant als herdenkings- of vrijheidsboom.

Open ruimte wordt steeds schaarser

Met de Streekverenging Zuidrand en het Strategisch project ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ bestond in Boechout al een eerste projectwerking rond natuur, landschap en open ruimte. Zo werkte de provincie er mee aan een natuurinrichtingsproject in de Molenbeekvallei, wandel- en fietslussen, het herstel van een oude boomgaard naast de weide van Sfinksfestival … Met de komst van het Regionaal Landschap krijgt deze werking een flinke boost. Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren.

Foto: De aanplant van de toekomstboom door gedeputeerde Jan De Haes, schepenen Kris Swaeger, Philip Verstappen, burgemeester Koen T’Sijen en projectmedewerkers van Rivierenland – Copyright: Helke Verdick