Het Bels Lijntje: ooit een spoorlijn, vandaag een populair fietstraject tussen Turnhout en Tilburg. De betrokken partners uit België en Nederland tekenden samen de identiteit en de toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit. Beide vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma, dat vooral de samenhang, de beleving en de herkenbaarheid van het Bels Lijntje wil verhogen.
Ook bij de realisatie van de concrete projecten werken de partners nauw samen. Team Kempen van Toerisme Provincie Antwerpen blijft het project coördineren.

De viering van 150 jaar Bels Lijntje in 2017 maakte het overduidelijk: het toekomstplan voor de grensoverschrijdende fietsverbinding tussen Turnhout en Tilburg vraagt om een gezamenlijke én geïntegreerde aanpak.
Onder impuls van Team Kempen werkten Toerisme Provincie Antwerpen, de zeven gemeenten langs het traject – Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg – en Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete het voorbije jaar samen aan de identiteit en de toekomstvisie voor het Bels Lijntje.

Drie karakteristieken bepalen de bijzondere identiteit van het Bels Lijntje: de grensoverschrijdende en tegelijk verbindende rol, de (on)zichtbare cultuurhistorische spoorgeschiedenis en de rust en de ruimte die de fietser onderweg ervaart.
De daaruit voortvloeiende toekomstvisie focust op drie sporen. Jan De Haes, gedeputeerde voor Toerisme, legt uit: “De uitwerking van tien strategische knooppunten langs het Bels Lijntje zorgt voor een betere onderlinge samenhang. We denken daarbij onder meer aan de Klein Engelandhoeve in Turnhout, Weelde-Statie en de dorpskern van Baarle. Door onzichtbare elementen uit het spoorverleden opnieuw tastbaar te maken, versterken we de beleving. Ten slotte willen we de identiteit van het Bels Lijntje over het hele traject beter zichtbaar en herkenbaar maken. Een eigen huisstijl en meer uniformiteit in bewegwijzering, situeringsborden en meubilair zullen daarbij helpen.”  

Unieke samenwerking

Nu de Stuurgroep van het Bels Lijntje de toekomstvisie heeft goedgekeurd, kunnen de partners concrete projecten opstarten. Een van de prioriteiten vormt het technische ontwerp van de beeldtaal voor het Bels Lijntje.
Samenwerking – zowel binnen de stuurgroep als met lokale partners – blijft ook de komende jaren cruciaal, onderstreept Sabine Ruts, regiomanager Toerisme Kempen: “De wisselwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse partners maakt dit project heel verrijkend. Ook de betrokkenheid van de lokale partners is groot. Bij het uitstippelen van de identiteit en de toekomstvisie bleek de inbreng van inwoners, heemkundige kringen en natuurorganisaties erg waardevol. Ook in de uitvoeringsfase zijn we benieuwd naar hun feedback. Het voorliggende plan stoomt het Bels Lijntje klaar voor de toekomst. Een boeiend traject, dat Team Kempen graag verder coördineert.”

Foto: Fietsers langs het Bels Lijntje – Copyright: Mie De Backer voor Toerisme Provincie Antwerpen