Vandaag ontving burgemeester Bart De Wever samen met korpschef Serge Muyters een delegatie van de Baskische politie. Daarbij werd een samenwerkingsakkoord tussen de beide politiekorpsen ondertekend in aanwezigheid van vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
De samenwerking zal zich vertalen in het uitwisselen van ‘best practices’ en expertise en in het elkaar bijstaan in de aanpak van lokale problematieken.
Strijd tegen terreur
De Baskische politie, Ertzaintza, heeft heel wat ervaring opgebouwd in het bestrijden van radicalisme en terreur in eigen land. Het Antwerpse politiekorps en vooral haar gespecialiseerde diensten kunnen hiervan leren. Ook Ertzaintza wilt leren van Lokale Politie Antwerpen. Zo uitte de Baskische politie begin 2016 na een eerder bezoek reeds haar interesse in de Antwerpse snelleresponsteams (SRT’s). De Baskische delegatie voerde maandag een aantal besprekingen en kreeg ook een aantal demonstraties van de arrestatie-eenheden.
Internationale samenwerking groeit
Naar analogie met het Memorandum Of Understanding (MOU) met de New Yorkse politie (NYPD) investeert de stad en de politie van Antwerpen verder in samenwerkingsverbanden met (inter)nationale partners en buitenlandse politiediensten.