In 2017, precies honderd jaar nadat de Duitsers startten met hun fotografische inventaris van het Belgisch cultureel erfgoed, plaatst het Museum Mayer van den Bergh deze unieke foto’s in de kijker.
Henriëtte Mayer van den Bergh (1838-1920), de oprichtster van het museum, verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Hoogstwaarschijnlijk was het museum tijdens de eerste oorlogsjaren gesloten voor het publiek. Geen enkele bezoeker noteerde in deze periode zijn naam in het gastenboek en zelfs twee pagina’s werden blanco gelaten.
Vanaf maart 1917 verschenen er weer handtekeningen; zes pagina’s werden gevuld met de namen een 80-tal Duitse bezoekers.  Uit onderzoek blijkt dat verschillende van deze bezoekers leden waren van de Kunstschutz-commissie. De Kunstschutz (bescherming van kunst) had als doel monumenten en kunstwerken in bezet België te inventariseren en te fotograferen. Het ging daarbij om kunst en erfgoed dat – wanneer het in de vuurlinie dreigde te komen – in veiligheid moest gebracht worden of beschermd moest worden. Zo werden er meer dan 10.000 opnamen van begijnhoven,  gedenktekens, kastelen, kerken en kunstwerken gemaakt.
Op 29 juni organiseert het Museum Mayer van den Bergh een lezing over het onderwerp van de Kunstschutz, historicus Dick Wursten en kunsthistoricus Robrecht Janssen (KIK/IRPA) belichten het onderwerp vanuit hun eigen invalshoek.
Robrecht Janssen (KIK/IRPA) belicht het waarom van de Kunstschutz; welke doelstellingen beoogde het project, hij gaat voorbij aan de oorlogspropaganda en zoomt daarentegen dieper in op het wetenschappelijke karakter van de kunstinventaris.
Dick Wursten vertelt het verhaal vanuit een menselijk perspectief; wie zijn de mensen achter de Duitse bezoekers, die hun naam optekenden in het gastenboek van het Museum Mayer van den Bergh tijdens deze oorlogsjaren?
Praktisch
Lezing door Dick Wursten en Robrecht Janssen
Donderdag 29 juni 2017 om 17 uur
Prijs: €5
Inschrijven: stuur een mail naar museum.mayervandenbergh@stad.antwerpen.be
Dit unieke project komt tot stand door een initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), de Nationale Loterij en in samenwerking met historicus dr. Dick Wursten.
Foto boven: ©KIK-IRPA, Brussels (Belgium)