Donderdag 28 maart waren de Ghesellen van de Aardbei te gast op het Antwerpse provinciehuis. Daar schonken zij de eerste lichting aardbeien aan de deputatie.  Gedeputeerde Kathleen Helsen werd tot ridder geslagen  Hierbij beloofde zij plechtig om zich in te zetten om dit lekkere streekproduct mee te promoten.

Het ‘Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei’ schonk de eerste aardbeien van de nieuwe teelt van Coöperatie Hoogstraten aan provinciegouverneur Cathy Berx en aan de voltallige Antwerpse deputatie. Naar jaarlijkse gewoonte mochten zij de eerste aardbeien van het seizoen proeven. De Ghesellen van de Aardbei droegen voor deze plechtige overhandiging hun traditionele klederdracht. Volgende 12 Ghesellen waren aanwezig: Jan Aerts, Jozef Schellekens, Theo Van Der Hallen, Luc Verwerft, René Voet, Jef Van Looy, Ward Baets, Jean-Pierre De Paepe, Guy Rigouts, Jan Schrijvers, Luc Krijnen en Paul Van Der Hallen. Vorig jaar verkocht Coöperatie Hoogstraten maar liefst 29.385.108kg aardbeien.

Foto: Provincie Antwerpen