Onder het motto #BreekUit roept de stad Antwerpen haar inwoners op de stad mee te ontharden. Iedereen die een vierkante meter stenen uitbreekt in zijn tuin, op zijn koer of aan de voorgevel, krijgt daarvoor 10 gratis planten cadeau. Op zaterdag 10 oktober kan iedereen zijn planten komen afhalen.
 
Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit. Met de campagne #BreekUIT roept de stad alle Antwerpenaars op om hier zelf aan mee te doen op hun eigen domein of aan hun voorgevel. De stad ontharden is één van de vele manieren om Antwerpen klimaatrobuust te maken: weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.
 
Minder stenen en meer groen zorgen voor:
·       een leefbare en aangename stad;
·       meer regenwaterinfiltratie en een gezonder grondwaterpeil;
·       minder wateroverlast bij zware regenval;
·       meer afkoeling in de nacht tijdens een hittegolf;
·       meer biodiversiteit.
 
Tien gratis planten per ontharde vierkante meter
Bewoners die een steen uitbreken aan hun gevel, in hun voortuin, of op hun koertje, krijgen per vierkante meter tien gratis plantjes aangeboden. 0,1 vierkante meter levert 1 plantje op en het maximaal aantal plantjes voor een particulier bedraagt 50 voor 5 vierkante meter. Organisaties of verenigingen kunnen op maximaal 100 plantjes rekenen. De plantjes die bewoners kunnen bestellen en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.antwerpen.be/breekuit.
 
In het district Antwerpen verloopt het anders omwille van de Burgerbegroting. Bewoners uit het district Antwerpen melden hun onthardingsactie aan op de website van de vzw Klimplant. De voorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn daar te vinden.
 
De stad moedigt iedereen aan om zijn eigen uitbreek-actie te delen op sociale media met #BreekUIT zodat ook andere bewoners geïnspireerd geraken.
 
Groen voorzien nog nooit zo gemakkelijk
De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omgeving te vergroenen. Zo is het niet meer nodig om een vergunning aan te vragen voor een geveltuin. Iedere Antwerpenaar mag een geveltuin aanleggen van zodra er een vrije doorgang van minstens 1,3 meter overblijft. Alle voorwaarden zijn te vinden op www.antwerpen.be/gevels.
 
Al wie wil investeren in een regenwaterput of infiltratievoorziening, kan rekenen op een premie tot 500 euro. Alle informatie om die premie aan te vragen is te vinden op www.antwerpen.be/regenwaterpremie.
 
“Je inzetten voor een beter klimaat was nog nooit zo leuk én gemakkelijk”, zegt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Met #BreekUIT kan iedere Antwerpenaar letterlijk voor de voordeur of achter de gevel mee bouwen aan een klimaatrobuuste stad. Wanneer zoveel mogelijk mensen een kleine bijdrage leveren, wordt de hele stad daar beter van. Met #BreekUIT draag je niet alleen bij aan een klimaatrobuuste stad, maar ook aan een groenere buurt.”
 
Onthardingstips van specialisten
Wie de smaak te pakken heeft, kan in september nog drie interessante webinars volgen waarin experten meer vertellen over hoe de stad omgaat met water en de uitdagingen om meer groen te voorzien, of hoe de beste voortuin aan te leggen. De webinars zijn gratis. Hieronder vindt u de onderwerpen en de data:
·       Water en ontharding in de stad op 10 september van 20 tot 21.30 uur.
·       Je voortuin op zijn best op 15 september van 20 tot 21.30 uur.
·       Aanleg van een geveltuin op 24 september van 20 tot 21.30 uur.
 
Je inschrijven voor de webinars kan via www.antwerpen.be/breekuit. Daar is ook alle informatie over #BreekUIT te vinden.  

Foto: Frederik Beyens / www.antwerpen.be