Blokken en examens afleggen zijn dit jaar zoals nooit tevoren geen evidente opdracht voor veel studenten. De coronacrisis zorgt ervoor dat thuiszitten de veiligste en beste optie is. Om studenten die geen stille studieplek hebben tegemoet te komen, voorzien de universiteit, hogescholen en stad Antwerpen in extra studieplaatsen. De stad doet dat vanaf 28 mei onder de noemer ‘Silent Study Spaces’. Studenten kunnen een studieplek aanvragen via hun eigen onderwijsinstelling.
 
De voorbije jaren organiseerde STAN, het voormalige GATE15, via het project STUDY360 zo’n 650 extra studieplaatsen op markante plaatsen waar studenten samen konden studeren tijdens de blok- en examenperiode. Deze studieperiode moest het project helaas gecanceld worden omwille van Covid-19.
 
De nood om samen te blokken is door corona onmogelijk in te vullen maar er is zeker nog nood naar comfortabele omstandigheden om in alle rust te blokken of digitale examens af te leggen. Voor studenten die thuis niet rustig kunnen studeren omwille van bijzondere omstandigheden heeft elke Antwerpse instelling voor hoger onderwijs een beperkt aantal plaatsen ter beschikking gesteld. De stad Antwerpen vond daarnaast zo’n 140 extra studieplaatsen bovenop de plaatsen die voorzien worden door de instellingen hoger onderwijs. Studenten kunnen vanaf 28 mei terecht op de verschillende locaties.
 
Schepen voor onderwijs Jinnih Beels verduidelijkt: “Naast de plaatsen waarin de instellingen voor hoger onderwijs voorzien, biedt de stad Antwerpen via het platform STAN (het voormalige GATE15) op een aantal locaties in de stad extra studieplaatsen aan waar studenten met een grote nood terecht kunnen: de ‘Silent Study Spaces’. Want niet iedereen heeft een comfortabele studiecontext; veel studenten kunnen niet thuis blokken of digitaal examens afleggen. Om hen toch de kans te geven in alle rust te blokken voorzien we in locaties waar studenten kunnen komen studeren.”
 
Hulp waar het echt nodig is
Omwille van de veiligheidsvoorschriften zijn de extra plekken beperkt. Daarom zijn ze voorbehouden voor studenten voor wie het echt moeilijk is om thuis of op kot te studeren.
 
Studenten voor wie de nood hoog is en die in aanmerking willen komen voor een studieplek melden zich bij hun onderwijsinstelling. Ook de plaatsen die de stad organiseert, worden verdeeld via de onderwijsinstellingen. Elke onderwijsinstelling beoordeelt of een student in aanmerking komt en volgt haar eigen aanvraagprocedure.
 
Alle info over hoe studenten een plaats kunnen aanvragen staat op www.stanstan.be/projecten/silent-study-spaces.

Foto’s: STAN / www.antwerpen.be