In 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd. De oorlog was echter nog niet voorbij en zou voor vele Antwerpenaren een hoge tol eisen. 

De stad Antwerpen wil daarom de herinnering aan deze oorlog levendig houden, versterken en doorgeven aan de toekomstige generaties.
We mogen immers niet vergeten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) duizenden Joodse mensen voorgoed uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen. Dat heel wat verzetsmensen en andere politieke gevangenen hun engagement niet overleefden. Dat Belgische en geallieerde strijdkrachten vielen voor de verdediging van de democratische grondwaarden en dat er na de bevrijding nog minstens 3560 mensen omkwamen door de terreur van de V-bommen. Op het einde van de oorlog lag de stad in puin. Antwerpenaren leden honger, vluchtten, waren onzeker over het lot van hun naasten, doken onder, stierven, verraadden of hielpen elkaar.
Met ‘Antwerpen Herdenkt’ herinneren we iedereen eraan dat er hard werd gestreden voor onze waarden en vrijheden.

Verhalen, ontmoetingen en plekken in de stad
‘Antwerpen Herdenkt’ vertelt persoonlijke verhalen en brengt minder bekende of vergeten gebeurtenissen opnieuw onder de aandacht. De talloze slachtoffers staan hierbij centraal. Monumenten, gedenktekens, maar ook beladen plekken in Antwerpen brengen we in beeld. 

Op maat van morgen
Het einde van de Tweede Wereldoorlog mag dan bijna 75 jaar achter ons liggen, het herdenken van alle slachtoffers en gebeurtenissen  is ook vandaag nog zeer relevant. Het laat ons toe om de democratische waarden die ons verbinden, te vieren en erkent dat onze waarden en vrijheden onze voortdurende aandacht vragen.

‘Antwerpen Herdenkt’ zet in op een herdenking die vandaag en ook morgen nog bij ons past. Ze wil de geschiedenis van de stad vanuit verschillende invalshoeken vertellen, dichterbij brengen en dit met aandacht voor de slachtoffergroepen.
‘Antwerpen Herdenkt’ nodigt iedereen uit op de verschillende herdenkingsactiviteiten.

Www.antwerpen.be