Sinds begin 2017 werkt het Huis van het Boek vanuit een omgekeerde dynamiek met GAU, GEWU en VVB als beleidsbepalende verenigingen aan de belangen van uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen.

Nu dat herstructureringsproces – met veel toewijding en volgehouden inzet door algemeen directeur André Vandorpe geïmplementeerd – voorspoedig is afgerond, heeft André in goed onderling overleg met de voorzitters van de verenigingen besloten om per 31 juli 2017 zijn functie bij Boek.be te beëindigen.
De lopende projecten, zoals bijv. de Boekenbeurs, worden onverwijld verder georganiseerd. De interne organisatie wordt in samenspraak met het personeel, het dagelijks bestuur van Boek.be en de verantwoordelijken van de 3 bonden verder uitgetekend en zal in de komende weken worden gecommuniceerd.
De ondergetenden zijn André Vandorpe erg erkentelijk voor zijn onverdroten inzet en grote loyauteit ten aanzien van de boekensector en wensen hem alle goeds in zijn voortgaande activiteiten.
Alexis Dragonetti – voorzitter Groep Algemene Uitgevers/GAU
Dirk Van der Borgt – voorzitter Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers/GEWU
Brecht Hortensius – voorzitter Vereniging van Vlaamse Boekverkopers/VVB