AG VESPA lanceert in opdracht van de stad en de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem een oproep voor de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk in de Ferdinand Coosemansstraat. De oproep omvat een erfpachtovereenkomst voor 49 jaar. Daarbij wordt onder meer de verplichting opgelegd om de kerk te restaureren, te onderhouden en een passende nieuwe invulling te geven. Kandidaten kunnen een bod met projectvoorstel indienen tot uiterlijk 15 februari 2021. De herbestemming kadert in het Antwerpse parochiekerkenplan.
 
De Sint-Hubertuskerk is een neogotische kerk opgetrokken uit donkere baksteen en natuursteen. Het gebouw is eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem en sinds kort niet meer in gebruik als parochiekerk. De kerk en haar omgeving vormen een beschermd stadsgezicht. Het gebouw zelf is geen beschermd monument, maar huisvest wel een inpandig orgel dat omwille van haar historisch belang is beschermd als monument.
 
Deze oproep vindt zijn oorsprong in het parochiekerkenplan dat in 2016 werd goedgekeurd door het bisdom en de gemeenteraad. Het doel is om leegstand van de kerkgebouwen tegen te gaan en ze in goed onderhoud van een waardevolle nieuwe invulling te voorzien.
 
Restauratie-, onderhouds- en herbestemmingsplicht
Voor de herbestemming gaat AG VESPA op zoek naar een kandidaat aan wie de kerk in erfpacht zal worden gegeven voor een termijn van 49 jaar. De erfpachter krijgt de plicht om het gebouw te restaureren, te renoveren, te onderhouden en een passende nieuwe invulling te geven. Als erfpachtvergoeding wordt zowel een minimale eenmalige bijdrage als een jaarlijkse vergoeding  van één symbolische euro (exclusief registratiebelasting en kosten) gevraagd.
 
“Het herbestemmen van kerken is een secure opdracht”, zegt schepen voor erediensten Tom Meeuws. “Het nieuwe project zal minstens gedeeltelijk publiek toegankelijk moeten zijn. Een waardige en respectvolle invulling die aansluit bij de eigenheid van het gebouw en de omgeving is prioritair. Ook mag de nieuwe bestemming geen parkeer- of logistieke overlast creëren voor de buurt.”
 
Kandidaturen indienen tot 15 februari 2021
Kandidaten kunnen een bod met projectvoorstel indienen onder gesloten omslag tot uiterlijk 15 februari 2021 om 10 uur. Alle informatie over deze erfpachtoproep staat op www.agvespa.be.

Foto’s: Sepp Van Dun / www.agvespa.be