Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, is de subsidieovereenkomst van 2016 voor de restauratie van Fort 4 in Mortsel aangepast. “De overeenkomst is niet meer actueel door de gewijzigde noden wat betreft restauratie en herbestemming van Fort 4. Met deze nieuwe overeenkomst komen we tegemoet aan het herstel van het historisch karakter van de site met in het bijzonder het herstel van de wegenis. We actualiseren ook alle bedragen uit de oorspronkelijke overeenkomst waardoor het totale budget verhoogd wordt met bijna 500.000 euro”, aldus Bourgeois.

De Vlaamse regering keurde op 3 juni 2016 een meerjarige subsidieovereenkomst goed voor de restauratie van Fort 4 in Mortsel. De regering kende hiervoor een premie van 6,5 miljoen toe.

De stad Mortsel heeft intussen een nieuw samenwerkingsverband opgestart met de vzw Kempisch Landschap en de Vlaamse erfgoedkluis om te komen tot een optimale en economisch verantwoorde restauratie, herwaardering en activering van Fort 4. Als gevolg van de nieuwe inzichten voor de uitbouw van Fort 4, is een uitbreiding en wijziging van de fasering van de meerjarige subsidieovereenkomst toegekend.

De belangrijkste wijzigingen:

De interieurwerken aan het officierengebouw worden afgesplitst van de exterieurrestauratie en verspreid over twee fases
Er wordt een nieuw dossier ingediend voor het herstel van de wegenis, hiervoor is een nieuwe raming toegevoegd
Er worden maatregelen genomen voor een betere toegankelijkheid
“We nemen twee nieuwe dossiers op in de nieuwe overeenkomst, actualiseren de bedragen uit de oorspronkelijke overeenkomst en spreiden de restauratiewerkzaamheden over 5 opeenvolgende restauratiefasen van 2018 tot en met 2022.Op deze manier komen we tegemoet aan alle noden en bewaren we het unieke historisch karakter van Fort 4 voor toekomstige generaties”, aldus Bourgeois.

Foto’s: www.fortengordels.be