Ook in 2018 kon de Koning Boudewijnstichting het verschil maken dankzij de talrijke actoren die zich samen met ons inzetten voor het algemeen belang, in België én in het buitenland.

Ons Activiteitenverslag brengt een volledig overzicht van alle acties die wij in 2018 hebben opgezet, in zeer uiteenlopende domeinen: armoede en sociale rechtvaardigheid, gezondheid, filantropie, democratie, ontwikkeling van talenten, erfgoed, maatschappelijk engagement, duurzame ontwikkeling, Europese integratie, de Duitstalige Gemeenschap, Afrika en ontwikkelingslanden.

U vindt in het verslag een overzicht van de 364 individuen en 1986 organisaties die wij ondersteunden in het kader van oproepen en specifieke projecten, de publicaties die we realiseerden, de events die we organiseerden, de partnerschappen die we afsloten… Stuk voor stuk activiteiten die we niet hadden kunnen waarmaken zonder de zeer gewaardeerde steun van de Nationale Loterij, en tal van schenkers, partners en experts die vrijwillig met ons meewerken.

U kunt het volledige verslag raadplegen en downloaden via www.kbs-frb.be. Als u meer gerichte informatie wenst, aangepast aan uw interesse, dan kunt u ook een activiteitenverslag op maat creëren, door het selecteren van een thema dat u aanspreekt en/of van een regio.

Op onze website vindt u ook de gedetailleerde rekeningen van het voorbije jaar, en alle informatie in verband met het financieel en administratief beheer van de Stichting, net als de samenstelling van de raad van bestuur, de adviesraad en tal van stuurgroepen, begeleidingscomités, beheerscomités en de onafhankelijke jury’s voor onze projectoproepen.

Dank aan de Nationale Loterij en haar spelers, en aan onze vele schenkers voor hun engagement.