Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 97.734,14 euro toe aan KBC voor de restauratie van het Rockox – en Snijdershuis, twee aanpalende huizen gelegen in de Keizerstraat in Antwerpen. Deze mooie gebouwen, beiden eigendom van de bank KBC, worden gebruikt als museum, ontvangst – en lunchruimte en kantoor. Ze zijn respectievelijk in 1948 en 1974 beschermd als monument.
Rockoxhuis(foto rechts)
Deze patriciërswoning met binnenhof ontleent haar naam aan haar eigenaar, toenmalig burgemeester Nicolaas Rockox, die het pand in 1603 kocht en er een museum in onderbracht. De bank KBC kocht het gebouw in 1970 en reconstrueerde het museum op de benedenverdieping. Op de bovenverdieping werden salons ingericht om klanten te ontvangen. De unieke 16de en 17de -eeuwse kunstwerken moeten de bezoeker kennis laten maken met de rijke cultuur van Vlaanderen, en specifiek die van Antwerpen.
Snijdershuis(foto top)
Het Snijdershuis, ook eigendom van KBC, is de voormalige woning van schilder Frans Snyders, tijdgenoot van Peter Paul Rubens. Het is een laatgotisch huis met een dubbele trapgevel. Vandaag zijn nog kantoren van KBC ondergebracht in het gebouw, maar in 2018 zou de bank er een Snijders-museum willen in uitbouwen, als uitbreiding van het Rockoxhuis. Samen met het Rockoxhuis zal het Snijdershuis uitgroeien tot een homogeen kunsthistorisch geheel met verschillende functies op sociaal en cultureel vlak.
Met de toegekende erfgoedpremie worden de daken en gevels gerestaureerd. Deze restauratie omvat het herstel van afgebroken leien en scheuren in de gevels en de verwijdering van mos op het dak en zoutvorming en algengroei op de gevels.
Meer technische informatie:
Rockoxhuis:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5134

Snijdershuis:
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5133