De 67e Arkprijs van het Vrije Woord gaat naar de onafhankelijke nieuwswebsite APACHE. Apache legt zich al zeven jaar toe op kritische onderzoeksjoernalistiek. De website is al die tijd gefinancierd door de bijdragen van lezers en leden-coöperanten.
Apache gaat als ongebonden medium in tegen de commercialisering, de ongecontoleerde wildgroei en de vervlakking van de gangbare nieuwsgaring.
De jury wenst met de toekenning van de Arkprijs aan Apache de onderzoeks­joernalistiek als geheel aan te moedigen. In de huidige politieke en maatschap­pelijke context komt die vorm van joernalistiek steeds meer in het gedrang.
Eerdere laureaten waren onder meer Reinhilde Decleir, Jeroen Olyslaegers, Paul De Grauwe, Robbe De Hert en Hugo Claus. De allereerste Arkprijs ging naar de dichteres Christine D’Haen. Herman Teirlinck en het NVT stichtten de prijs na censuur op een provinciale bekroning van Marnix Gijsen in 1950.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Arkprijs uitgereikt op de vooravond van Hemelvaartsdag, woensdag 24 mei 2017, vanaf 18.30 u., in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-72, 2000 Antwerpen
In een eerste reaktie toont hoofdredakteur Karl van de Broeck(foto) van Apache zich verrast en bijzonder tevreden in deze moeilijke tijden voor de onderzoeks­joernalistiek. “In 2017 is de geloofwaardigheid van de joernalistiek sterk aangetast, net op een moment dat de demokratie een veerkrachtige vrije pers nodig heeft. In 2017 ziet de geschreven pers nog steeds geen uitweg uit de complete meltdown die nu al bijna een decennium aan de gang is. De overgang van papier naar digitaal leidt vooral tot verschraling; de media die niet beknibbelen op kwaliteit, objektiviteit, ongebondenheid en diepgang, zullen overleven.”