Mondmaskers zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Maar ze maken communicatie moeilijker voor sommige personen met een handicap. Daarom verdeelt de stad Antwerpen 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster, in eerste instantie naar doven en slechthorenden. Burgers, die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de stad.

Sommige personen met een handicap zijn voor hun communicatie afhankelijk van liplezen of het volgen van de mimiek van hun gesprekspartner. De standaardmaskers maken het voor hen dan ook extra moeilijk om goed te communiceren. De stad wil hen ondersteunen door 5000 herbruikbare mondmaskers met een doorkijkvenster ter beschikking te stellen.
 
Antwerpenaren met een gehoorbeperking of handicap kunnen via een formulier op www.antwerpen.be/diversiteit een aanvraag indienen tot en met 5 februari 2021. Elke aanvrager krijgt vervolgens 5 venstermondmaskers toegestuurd tegen midden februari. Ze kunnen deze dan verdelen onder hun familie, kennissen, begeleiders of leraars. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.
 
Als na de verdeling van deze 5000 gratis venstermondmaskers blijkt dat er nog nood is aan venstermondmaskers of dat er ook vanuit professionele organisaties een grote vraag is, bekijkt de stad hoe deze bijkomende noden kunnen ondersteund worden.
Bewoners en professionele organisaties kunnen dit melden via een formulier op www.antwerpen.be/diversiteit.
 
“Deze crisis valt iedereen zwaar, maar mensen met een beperking lopen nu vaker tegen nieuwe drempels aan“, zegt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar. “Zo maken de normale mondmaskers het communiceren moeilijker voor doven en slechthorenden. Vanuit gelijke kansen willen we er mee voor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.“

Foto’s: Ana Izamska / www.antwerpen.be