Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 543.193,16euro toe aan het stadsbestuur van Mortsel voor de restauratie van het ereperk en het oorlogsmonument op de begraafplaats van Mortsel-Dorp.
Het ereperk en het monument voor de slachtoffers van het bombardement op Mortsel op 5 april 1943 is sinds 2012 beschermd als monument.
Als enig materieel ankerpunt in de stad dat nog aan 5 april 1943 herinnert, is de historische waarde van de site bijzonder groot. Op het kerkhof is een groot aantal slachtoffers begraven, onder wie veel kinderen. Het bombardement op Mortsel is ongetwijfeld de meest dramatische gebeurtenis geweest in de geschiedenis van de stad. Het verdriet om de gebeurtenis bleef moeilijk te verwerken, onder andere omdat het onmogelijk bleek de verantwoordelijken te benoemen. Het ging immers om een ‘friendly fire’, een bombardement door een geallieerde mogendheid.

Het stadbestuur heeft de historische waarde sterk benadrukt door een wandeling in de stad uit te stippelen die eindigt op de begraafplaats. De wandelaar volgt het spoor van vernieling dat het bombardement destijds achterliet aan de hand van een brochure en maakt op de begraafplaats kennis met de slachtoffers en het verhaal achter hun dood. Het ereperk bestaat uit een herdenkingsmonument en kleine herdenkingskruisjes.
Het heeft een sober karakter dat de dramatiek van het gebeuren benadrukt. leder jaar wordt het bombardement er herdacht.

Het stadsbestuur wil de ontmoeting tussen generaties stimuleren door aan de begraafplaats een herdenkingspaviljoen op te trekken. Hier zal het historisch materiaal over het bombardement en het geheel aan resultaten van de afgelopen projecten met getuigen en jongeren voor het publiek worden ontsloten. Met deze premie worden het oorlogsmonument en het ereperk gerestaureerd in functie van de herdenking in 2018, 75 jaar na het bombardement.

Meer technische informatie:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302871