Vlaanderen blijft zich wereldwijd inzetten voor de strijd tegen de klimaatverandering. Naast humanitaire noodhulp in Afrikaanse landen, biedt Vlaams minister-president Geert Bourgeois ook structurele ondersteuning op vlak van klimaatverandering in het Zuiden.
“Vanuit het Vlaams Klimaatfonds gaat er de komende drie jaar 2.500.000 € naar het Wereldvoedselprogramma voor de internationale bestrijding van klimaatverandering in Mozambique en wordt de volgende twee jaar 1.046.352 € voor het African Climate Change Fund voorzien.”, zegt minister-president Geert Bourgeois. Deze financiële bijdragen kaderen in de internationale engagementen om ontwikkelingslanden bij te staan bij het nemen van klimaatmaatregelen. Hiermee sluit Vlaanderen aan op de 2030 VN Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.
 
“De ontwikkelingskansen in het Zuiden staan onder druk door de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus Geert Bourgeois. “Niet alleen de klimaatverandering is er meer uitgesproken dan op het Noordelijke halfrond, de ontwikkelingslanden zijn bovendien veel afhankelijker van natuurlijke hulpbronnen om in hun levensonderhoud en inkomens te voorzien.” Daarom kiest Vlaanderen daarbij expliciet voor projecten die Afrikaanse landen helpen om socio-economische vooruitgang te boeken op lange termijn.              
 
Afrikaanse landen ondervinden meer moeilijkheden om fondsen aan te trekken en te doseren. Daarom zal het African Climate Change Fund deze landen met technische assistentie helpen om een evenwicht te zoeken tussen de noden en beschikbare financiering in Afrika. Mozambique is een van de meest kwetsbare en minst voorbereide landen ter wereld wat betreft natuurrampen. De invloed van de globale klimaatverandering is in dit land dan ook niet te onderschatten. Daarom zal het Wereldvoedselprogramma zorgen voor het versterken van de klimaatweerbaarheid van 16.000 huishoudens (80.000 burgers) in de meest door droogte getroffen districten van Tete en Gaza dankzij geïntegreerd klimaatrisicobeheer. Hierdoor zullen de huishoudens op termijn zelfredzaam worden gemaakt in de context van klimaatverandering.