Winterland Hasselt

Het Hasseltse Kolonel Dusartplein was in  de winter 2020 een lege plek. Normaal had het plein als achtergrond gediend voor de dertiende uitgave  van Winterland Hasselt.  Covid-19 dacht er anders over. Nu met een jaar...

Anarchisme

Hoe verhouden vrijheid en gelijkheid zich? Het is een dilemma waar emancipatiebewegingen al sinds de negentiende eeuw mee worstelen. Het sociaalanarchisme biedt een oplossing. Wat waren de feitelijke stellingen van de belangrijkste anarchistische denkers? Wat...

Antwerpse studenten maken gids voor studentendopen en welkomstrituelen

De werkgroep Welkomstrituelen, een projectgroep waarin alle Antwerpse onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn, studenten en STAN, presenteerde maandag 8 november ‘Het Grote Doopdebat’. Dit project van stad Antwerpen verenigt en ondersteunt studenten en andere betrokkenen om in...