Stad stelt definitief kader vast voor site Mariahof

In 2017 is er een eerste ontwikkelingskader vastgesteld voor de sites bpost, Belgacom en de zorgsite Sint Maria in de Uitbreidingstraat in Berchem. Deze ontwikkeling is vandaag verder verfijnd in nauwe samenwerking met de toekomstige...