Controles coronamaatregelen en overlast

Tijdens het afgelopen weekend heeft het wijkteam van de regio Oost onder meer verschillende hotelgasten betrapt die inbreuken pleegden tegen de geldende coronamaatregelen en zich bezighielden met lachgas en drugs. Twee zogenaamde lockdownfeestjes zijn bij de gecoördineerde...

Tijdelijke sluiting inrichting Frank Craeybeckxlaan

De burgemeester besliste om een voedingswinkel, die tegelijkertijd uitgebaat wordt als eetgelegenheid met afhaalmogelijkheden, in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne tijdelijk te sluiten omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de...