Leerkrachten in de bloemetjes gezet op PITO Stabroek

Begin oktober luiden de schoolbellen in heel Vlaanderen en ver daarbuiten voor het jaarlijkse “Saved by the Bell”, waarmee wereldwijd het recht op onderwijs in de kijker wordt gezet. PITO Stabroek koppelde deze actie aan...

Premieregeling onroerend erfgoed wordt aangepast

Vrijdag 18 september keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister voor onroerend erfgoed Matthias Diependaele een wijzigingsbesluit goed over de premieprocedures voor onroerend erfgoed goed. De nieuwe regels moeten zorgen voor een snellere en meer betrouwbare...