Vruchteloos

In 2090 bereikt de overbevolking op aarde een hoogtepunt. De overheid is genoodzaakt om een rampzalige maatregel te nemen, die het grootste deel van de bevolking onvruchtbaar maakt. Tachtig jaar later is de aarde een dorre,...

Blijf je buren een hart onder de riem steken!

De Lentepoets zou vandaag plaatsvinden, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Ondertussen kan jij wel nog steeds de band met je buren versterken door hen in deze crisis te helpen waar nodig: Doe...

Advies heropstart sportsector

Tijdens de afgelopen veiligheidsraad (6 mei) werd er geen uitspraak gedaan over de heropstart van de sportsector. Graag informeren we jou dan ook over het advies dat de minister van Sport, Sport Vlaanderen en de...

Verlenging bevraging nieuwe Bestuurscode Cultuur!

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later dringt een herziening zich op. De context verandert immers permanent en de uitdagingen zijn alleen maar toegenomen. Organisaties moeten niet alleen...