Gierzwaluwen in uw buurt spotten en registreren

De gierzwaluwen zijn terug in Antwerpen. Deze opmerkelijke en beschermde vogels eten, paren en slapen zelfs al vliegend. Hebt u een gierzwaluwnest aan uw woning of hebt u er elders één opgemerkt? Registreer uw vondst op www.waarnemingen.be.  De...

Theater aan Zee verplaatst naar volgend jaar

Na de Nationale Veiligheidsraad en in overleg met het Stadsbestuur van Oostende besloten de organisatoren om TAZ#2020 te annuleren. De hele festivaleditie wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Door de coronamaatregelen kan Theater Aan...

Antwerpen maakt werk van Grote Warmteverbinding

De stad Antwerpen wil in de toekomst zoveel mogelijk gebouwen op haar grondgebied verwarmen op een duurzame manier. Samen met Fluvius onderzocht ze verschillende pistes zoals warmtenetten, warmtepompen en hernieuwbaar gas, met een nieuwe warmtezoneringskaart...

Als de beer een puntje geeft…

In heel wat A-kaartlocaties waken knuffelberen achter de ramen. Is er een A-kaartlocatie in jouw buurt? Ga gewapend met een fototoestel op pad, spot de beer en vang ‘m in een mooi kiekje. Prijs voor...