Met een 6e jaarrecord in het vooruitzicht, groei in alle cargotypes en een recente investeringsgolf, gaat 2018 voor de haven van Antwerpen de boeken in als ‘grand cru’ jaar. De bevestiging van de aantrekkingskracht van de haven en de bestendiging van haar positie als wereldspeler en grootste geïntegreerde Europese chemische cluster dragen essentieel bij aan de continuïteit van haar rol als grootste economische motor van ons land. Voor 2019 zet het Havenbedrijf verder koers naar het bestendigen van een duurzame toekomst voor de haven. Het zet daarom volop in op structurele oplossingen voor uitdagingen zoals mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie.
Ongeziene groei in alle segmenten
Met een verwachte groei van 5,1% ten opzichte van 2017, worden de eerder gemaakte prognoses voor een 6ejaarrecord op rij bevestigd. De verwachting voor de totale overslag in 2018 komt uit op 235 miljoen ton, een nieuw record, met een ongeziene groei in alle cargotypes. De stevige groei van de containertrafiek zet door tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen TEU (+5,5%). Vloeibaar en droog massagoed groeien respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8 miljoen ton) en breakbulk noteert een groei van 1,8% (15,6 miljoen ton).

Investeringsgolf bevestigt aantrekkingskracht chemische cluster
In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de chemische industrie zoals onder andere Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard euro. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt en bestendigt de sterke aantrekkingskracht van de Antwerpse haven als grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa.
Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “Met deze mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven in 2018 haar rol als grootste economische motor van ons land. Nu zetten wij verder koers naar een duurzame haven van de toekomst. Om duurzaam te kunnen blijven groeien, moeten we, samen met de hele havengemeenschap, onze schouders zetten onder de uitdagingen van vandaag. De haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders.”
Een nieuwe schepen aan het roer
Met het einde van 2018 komt er ook een einde aan de carrière van Marc Van Peel. Na 12 jaar schepen van haven en voorzitter te zijn geweest, gaat de politicus eind december met pensioen en trekt hij de deur van het Havenhuis achter zich dicht. Als eerbetoon, werd de nieuw ingerichte Wagenzaal op het gelijkvloers naar hem vernoemd.  Deze heet voortaan officieel ‘Event Hall in honour of Marc Van Peel, President of the Antwerp Port Authority from 2007 to 2018’.
“Terzelfdertijd verwelkomen we in het nieuwe jaar Annick De Ridder als havenschepen. Ik ben ervan overtuigd dat we een constructieve samenwerking tegemoet gaan.” aldus Jacques Vandermeiren.