Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een relevant thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling rond cultuurmanagement binnen de sector.

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement staat het congres dit jaar helemaal in het teken van cultural governance. Ook al staat het thema reeds enkele jaren op de politieke agenda, doen zich geregeld nog problemen voor in culturele organisaties waarbij de rolverdeling tussen de Raad van Bestuur, de directie en de overheid vaak ter discussie staan. Daarom willen we – naast een aantal keynotes – ook in discussie gaan met u en uw raad van bestuur in parallelle workshops en een plenaire sessie. Iedereen is welkom!

In de aanloop naar het congres, werd er in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren en Cultuurloket het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur: zo hebben we een nieuw onderzoek naar de praktijk van governance gedaan in 2019 en een Vlaams-Nederlandse expertengroep zal tussen januari en mei een nieuwe versie van de leidraad Cultural Governance (2012) voorbereiden, die op 25 mei aan de minister van Cultuur overhandigd wordt.

Op het einde van de dag maken we de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend.

Inschrijven via www.uantwerpen.be

Locatie
Universiteit Antwerpen 
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen