Neen, van de oprichters is er niemand meer in leven. Misschien al de vijfde of zesde generatie? Het verdient meer dan een bloemetje.

De toneelverenigingen Voor God en den Evenmensch en Trouw aan Kunst ( in de volksmond en bij de oprichting beter gekend als de katholieken en de blauwe)vieren dit jaar maar liefst 125 jaar op de planken. Niet toevallig. Want voor het tijdperk van radio, televisie, facebook of gamen, was het volkstoneel wellicht de belangrijkste vorm van cultuur en ontspanning.

De toneelverenigingen plannen dit jaar jubileumproducties in hun vertrouwde omgeving het Ringteater en Rico’s, maar om dit heuglijk jubileumjaar in te zetten wordt alvast een academische zitting over ‘ 125 jaar toneel in Hamme’ opgezet. Beide verenigingen zetten hiervoor gezamenlijk hun beste beentje voor. Een spraakmakende tentoonstelling over dit onderwerp, van 5 tot 12 maart, zorgt ervoor dat het 125 jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij gaat.

Alvast voor allen die hun schouders zetten onder deze jubileumviering en allen die het voortbestaan van deze verenigingen steunen, een welgemeende proficiat.