Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 124.881,26 euro toe voor de restauratie van Hotel du Bois in Antwerpen en verhoogt de premie voor de Antwerpse handelsbeurs met 1.438.344 euro
“Interieur, koer en tuin van het Hotel du Bois worden gerestaureerd en het hele gebouw wordt herbestemd tot hotel. De restauratie past in het grootschalige restauratie-, herbestemming- en nieuwbouwproject voor de site van de Handelsbeurs. De stad Antwerpen besliste in november 2017 om als eigenaar van de site de restauratiewerken over te nemen. Hierdoor wordt het premiepercentage van de handelsbeurs verhoogd van 32,5% naar 80% wat een verhoging van 1.438.344 euro betekent om dit indrukwekkende monument weer in ere te stellen”,aldus minister-president Geert Bourgeois.
Het gebouwencomplex over bijna het volledige bouwblok gevormd door Lange Nieuwstraat, Pruynenstraat, Korte Klarenstraat en Borzestraat is sinds 1641 in bezit van de familie du Bois. Deze familie uit Kortrijk was in de zeventiende en achttiende eeuw een van de meest kapitaalkrachtige van Antwerpen.
‘De Grooten Robijn’ of het ‘hotel Jean Antoine du Bois de Vroylande’ is de kern van het complex. Het is een patriciërswoning in rococostijl uit 1746-1750 ontworpen door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. Het gebouw is in de twintigste eeuw, in opdracht van de Banque d’Anvers, in twee fasen uitgebreid tot een monumentaal bankgebouw in beaux-artsstijl, naar ontwerpen door Joseph Hertogs uit 1900 en 1913.
De oude delen van het Hotel du Bois zijn in 1938 beschermd omwille van de artistieke en historische waarde.
Tijdens een eerdere restauratiefase zijn de gevels, het buitenschrijnwerk en de daken gerestaureerd.
Foto’s en meer informatie over dit onroerend erfgoed in de inventaris:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/5382