Niet alle Belgische gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog rusten op een militaire begraafplaats of militair ereperk. Velen werden – op vraag van de families – gerepatrieerd naar hun thuisgemeente en daar (her)begraven in een privégraf of een graf op een gemeentelijk ereperk.
In tegenstelling tot de laatste rustplaats op een militaire begraafplaats is een graf op de gemeentelijke begraafplaats niet beschermd. Bijgevolg zijn vele van die graven ondertussen verdwenen en vergeten. Om de overgebleven graven van de gerepatrieerde ‘Helden’ tegen de vergetelheid te behoeden, heeft het War Heritage Institute (WHI) ‘Onze Vergeten Helden’ in het leven geroepen. Zo blijven deze Helden verder leven in de herinnering.

www.wardeadregister.be

Record aantal herinneringsplaatjes Pro Patria

In 2018, het jaar van ‘100 jaar einde Eerste Wereldoorlog’, is het War Heritage Institute (WHI) gestart met ‘Onze Vergeten Helden 14-18’. De herinnering aan de gerepatrieerde helden leeft daar waar ze hun leven doorbrachten. Heel wat gemeenten hebben zich achter dit project geschaard. Het resultaat: 3.700 herinneringsplaatjes ‘Pro Patria 14-18’ en 1.000 herinneringsbordjes sieren zowat 275 gemeentelijke begraafplaatsen.

Met de start van ‘75 jaar Bevrijding’ loopt sinds 2019 nu ook ‘Onze Vergeten Helden 40-45’. Reeds 141 gemeenten eren nu al hun gerepatrieerde ‘Vergeten Helden’ uit de Tweede Wereldoorlog met 2.700 herinneringsplaatjes ‘Pro Patria 40-45’ en 200 herinneringsbordjes.

www.wardeadregister.be, de online databank van het WHI, verhaalt het leven van meer dan 60.000 Belgische gesneuvelden uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Deze website bevat heel wat gegevens over hun burger- en militair leven. Bij de meeste gesneuvelden hoort ook het originele kaartje uit het archief van de dienst Oorlogsgraven. Bovendien bevat War Dead Register meer dan 10.000 foto’s.

Inzet van gemeenten en vrijwilligers
Het succes van Onze Vergeten Helden en het War Dead Register is te danken aan de inzet van vele gemeenten en vrijwilligers. De gemeenten hebben het massaal aanbrengen van de herdenkingsplaatjes mogelijk gemaakt. Door het aanleveren van gegevens vanuit het terrein hebben vele gemeenten en vrijwilligers bijgedragen tot het updaten en vervolledigen van het War Dead Register.

Bezoek een graf van een Vergeten Held ​
In deze coronatijden blijft iedereen zoveel mogelijk binnen. Een bezoek in open lucht aan een gemeentelijke begraafplaats is wel mogelijk, zeker als je je houdt aan de coronaveiligheidsregels. Tal van graven zijn te herkennen aan het Pro Patria-plaatje.

Foto’s: www.warheritage.be